20.09.2018 г.

Да Спасим България

Ден на Българската Младеж

     Под това наименование в София на 29 септември се организира национално шествие. На него ние, българската младеж, ще демонстрираме под стотици развети български трибагреници, за да бъде чуто нашето послание от всеки българин: “България загива, нашата Родина е в предсмъртна агония и единствените, които могат да я върнат отново към живот, сме ние, младите българи с национално мислене. Ние сме последното поколение, което може да спре физическата и духовна гибел на българския народ. Затова, да спасим България е наш върховен дълг, който ще ни води във всички бъдещи действия!”
     Това шествие няма да има никакви искания към никой и за нищо. Отдавна разбрахме, че тези, които управляваха България през последните повече от 70 години нито могат, нито искат да спасят това, за което ние милеем. Затова, с това мероприятие, ще заявим нашата твърда убеденост, да вземем съдбините на нашето Отечество в свои ръце и сами да изградим бъдещето, за което всички мечтаем. Без да разчитаме на старите компрометирани “елити”, независимо от коя политическа разцветка. В това си начинание ние ще разчитаме единствено на нашите задружни сили, на младежкия ни ентусиазъм и пламенен идеализъм. Разбира се, ние подаваме ръка на всеки честен и неопетнен българин, който все още не е загубил инстинкта си за самосъхранение, за да се включи в нашата борба.
     В организацията на шествието и кампанията около него стоят шест от най-активните националистически организации в България - "Кръв и Чест България", "Български Национален Съюз (БНС)", "Национална Съпротива", "Бял Фронт", "Ловчанци" и "Бранител", а мотото на кампанията е: "Живей за България".
https://www.youtube.com/watch?v=AH3p5dV9odA 

****************************

Day of the Bulgarian Youth
On the 29th of September we, the Bulgarian youth, will demonstrate under hundreds of Bulgarian flags, so our message can be heard by all Bulgarians around the world. Our Motherland is dying in agony and the only ones who can bring her back to life are we, the young Bulgarians with national thinking. We are the last generation that can stop the physical and spiritual destruction of the nation. That is why, saving Bulgaria is of the highest priority for every one of us, a goal which will lead all of our future actions.
This march has no requirements to anyone regarding anything. For a long time, we are aware that those who ruled Bulgaria for the past 70 years neither could have or wanted to save our most valuable asset - our own country. Through this demonstration, we will declare our firm belief that we, the youth, should take the faith of our Motherland in our own hands and together build the future that we all dream for. We will never count on the old compromised "elites". For the cause, we will rely only on our united strength; on our youthful enthusiasm and our fiery idealism. Of course, we welcome every honest and pure Bulgarian who keeps their instinct for self-preservation to join us in our battle.
Six of the most active nationalist organizations in Bulgaria (Blood and Honour Bulgaria, Bulgarian National Union, National Resistance Bulgaria, Lovchantzi and Branitel) stand behind the march and the campaign. Our motto is: "Live for Bulgaria".