4.06.2022 г.

Уикенд в Нидерландия

На 14 май в Нидерландия се проведе баладна вечер, организирана от местната дивизия на 28, а поради ограниченото пространство, бройката на присъстващите беше лимитирана до 60 души. За наше щастие и ние бяхме свидетели на това мероприятие. 

Вечерта на 13 май кацнахме на летището в Айндховен където ни посрещна наш дългогодишен съратник и необичайно топло време, което ни изненада приятно тъй като концертът на следващия ден беше планиран да бъде на открито. Грабнахме по няколко местни бири за из път и се отправихме към мястото, на което щяхме да нощуваме. 

По път се отбихме в клуба на 28 Нидерландия където някои от новите членове тъкмо бяха приключили с почистването и подготовката за следващия ден. За нас беше удоволствие да се запознаем с тях на по бира и да разгледаме накиченият със знамена клуб и малкото дворче към него, където щеше да се проведе концерта на следващия ден, разменихме по няколко думи с момчетата, оставяйки по-сериозните разговори за следващия ден, след което продължихме пътя си към крайната точка за деня. 

Когато пристигнахме в дома на друг наш добър другар там вече се бяха събрали няколко души от Германия както и местни скинове. Посрещнаха ни топло, не се бяхме виждали с тези хора от години и имахме много теми за обсъждане. Сред присъстващите имаше и нови лица като баладният изпълнител от Германия, който не след дълго хвана китарата и направи импровизирано едночасово домашно изпълнение за присъстващите, което допълнително разведри обстановката. 

Междувременно се запознахме и с още един германец, който е имал възможността да се срещне с Иън Стюарт повече от веднъж и дори разказа как Иън е пял на 25-тия му рожден ден в Германия. Сами разбирате, че основният разговор се завъртя около това и до късно през нощта слушахме с интерес различни истории, подкрепени със снимки от този човек, който срещахме за пръв път, но имахме чувството, че се познаваме цял живот. 

В събота сутринта, след като се подкрепихме с лека закуска всеки от организаторите тръгна по определени задачи. С нас се заеха двама души, които трябваше да ни разведат наоколо. Тук е моментът да отбележим, че това беше първото посещение на наши членове в Нидерландия, но в никакъв случай няма да е последното. 

Най-напред посетихме музей с реликви от втората световна война, след което се разходихме в близкото градче където опитахме сурова херинга - нещо, което ни казаха, че е типично за тяхната страна. Не пропуснахме да си вземем сувенири и разбира се няколко вида холандско сирене от специализиран магазин. 


В този момент нашите другари от клуба се обадиха и казаха, че са готови да ни посрещнат. Без да губим повече време тръгнахме нататък за да изкараме една невероятна вечер в изключително приятелска атмосфера. И макар листът ни с приятели да се беше обогатил малко от предната вечер, то в клуба завързахме още много нови такива. Още с влизането получихме тениски на 28 Нидерландия и разбира се студена бира. 

Когато времето за това дойде, пръв на сцената излезе изпълнителят от Германия, който раздели участието си на две с кратък антракт. Изпълнени бяха както авторски песни, така и кавъри на английски и немски, не беше пропусната и песента в подкрепа на Украйна.

След него на сцената излезе следващият музикант, местен изпълнител който имахме честта да познаваме и да сме слушали на живо и в нашия клуб в Пловдив. След това няколко песни изпълни и друг наш съратник, макар и начинаещ, по наше мнение се справи много добре. 

Както вече анонсирахме вечерта беше невероятна и наистина ползотворна за европейското братство на 28, но всяко хубаво нещо си има край и дойде моментът, в който трябваше да се разделим с повечето ни приятели.

На следващия ден по пътя към летището се отбихме да посетим огромно немско военно гробище с над 32000 гроба от първата и втората световни войни, като частта от първата световна война беше нищожна в сравнение с останалата. Може би биха били нужни години за един човек да премине през всички гробове и да прочете техните имена, много от които са просто неизвестни. Нашият съратник ни разказа, че това са всички германци загинали на територията на Нидерландия и все още продължават да откриват останки от трупове, които погребват там. Сред гробовете се срещаха холандски и полски имена на такива, които са се били на страната на Германия. 


Това спиращо дъха място ни накара да се замислим за всички тези хора отдали живота си против източния болшевизъм и западния капитализъм, които и в ден днешен водят една братоубийствена война, война от която могат да спечелят единствено тези, които спечелиха и от предходните две. За бъдещето на Европа има само един път и това е националистическият. 

Изказваме нашите благодарности за гостоприемството и цялостната организация на 28
Нидерландия!

****************************

A Weekend in the Netherlands 

On 14 May, we took part in an event held in the Netherlands, organized by the local 28 Division. Due to the limited space at the venue, attendees were limited to 60 people. Luckily for us, we were able to attend this ballad concert. 

On the evening of May 13, we landed at the airport in Eindhoven where we were welcomed by a longtime comrade of ours and happily surprised by the unusually warm weather, which was perfect because the gig planned for the next day was supposed to be outdoors. We grabbed a few local beers for the road and headed to where we were going to spend the night. 

On our way, we stopped by the club of 28 Nederland where some of their new members had just finished cleaning and preparing the place for the next day. It was a pleasure to meet them for a beer and just gaze at the club, decorated with various flags, and the small courtyard to it (where the gig was to be held the next day). We had a chat with the guys, leaving the more serious conversations for the next day, and then we went away. 

By the time we got to the home of another good comrade of ours, a few people from Germany, as well as the local skinheads, were already there. We were warmly welcomed, and because we have not seen these people in many years, we had a lot to catch up on. One of the new faces for us in this club was a German guitar artist. It did not take long before he took his guitar and played for us for an hour. He definitely cheered up the atmosphere with his performance. 

Meanwhile, we met one German who had the chance to personally know Ian Stuart and spend time with him on many occasions. He even had Ian perform at his 25th birthday party in Germany. It is only natural that the conversation that followed swirled around this topic. We stayed late that night, listening to his interesting stories and looking at his photographs. We felt we had known each other forever! 

On Saturday morning, after breakfast, each of the organizers went to handle their tasks. We were joined by two guys who took us around. Here is good to mention that this was the first organized visit for the members of 28 Bulgaria to the Netherlands and certainly not the last one. 

First, we visited a museum dedicated to WWII. Then we took a walk in the nearby town where we had the chance to try the typical Dutch dish - raw herring. We did not miss the chance to buy several types of cheese from a specialized store and some souvenirs. 

We got a call from the club to let us know it is time to get back there. Without waiting any longer, we went on to have an amazing evening in an extremely friendly atmosphere! And even though our list of friends had grown the previous night, that night in the club we made many more. As soon as we entered, we received 28 Nederland member shirts and of course cold beers.

Soon after, the concert started. First on the stage was the German artist, who played amazingly, with entr’acte featured in his performance. He performed both his own songs and covers in English and German. He also sang a song in support of Ukraine. 

Next on the stage was a Dutch musician who we have the honor to personally know and also had on stage in our club in Plovdiv a couple of years ago. Then a few other songs were played by another musician, who albeit being a beginner, in our opinion, performed very well. 

That evening was amazing and really valuable for the 28 European Brotherhood. But as everything comes to an end, once the gig was over, we had to say goodbye to some of our friends. 

The next day, we were on our way to the airport. Before we got there, we went to visit a huge German military cemetery with over 32 000 war graves. The sections with the graves from WWI were very few compared to the ones with the graves from WWII. One could walk around the cemetery and it would take them years to read the names on each stone. Most of these graves were of unknown soldiers. Our comrades told us that the majority of these people are Germans who died on the territory of the Netherlands. To this day remains are being discovered and later buried in this cemetery. Among the names, one could also see the names of Dutch and Polish soldiers who fought for Germany. This is a breathtaking place that made us think of all the people who gave their lives to fight against the Eastern Bolshevism and the Western Capitalism; people who to this day lead a brotherly war - a war that could be won only by those who won the previous two. There is only one way for Europe in the future and it is the nationalist one. 

We would like to express our gratitude for the hospitality and overall great organization by 28 Nederland


16.11.2020 г.

Обявление

Въпреки желанието ни да го организираме, сметнахме за най-разумно да отменим предстоящото шествие против Ньойския диктат. Причината определено не е вярата ни в натрапващата ни се пандемия или в препоръчителните мерки на здравното министерство.

Причината е в следствие от тези мерки, които ограничават свободата ни на придвижване и свободата ни да се събираме заедно. Решението ни е продиктувано основно от факта, че в тази ситуация няма да съберем достатъчно хора за сметка на огромните разходи, които бяха предвидени за целта.

Все пак смятаме да отбележим датата с друга инициатива, а желаещите да се включат в нея могат да ни пишат на имейла за повече подробности. Обявените за 
27 и 28 ноември баладни концерти ще се проведат така, както са планирани.

****************************

Despite our desire to organize it, we considered it most reasonable to cancel the upcoming procession against the Neuilly Dictate. The reason is definitely not that we believe in the intrusive pandemic or in the recommended measures put in place by the Ministry of Health.

The reason is because of these measures; they restrict our free passing during the march and our freedom to meet in big groups of people. Our decision is dictated mainly by the fact that in this situation we will not gather enough people at the expense of the huge costs that were foreseen for the purpose. 

However, we intend to commemorate the date with another initiative, and those wishing to join us can email us for more information. The ballad concerts announced for November 27 and 28 will still go on as planned.

4.11.2020 г.

Паметно Шествие Против Ньойския Диктат и Концерт - 2020 г.

На 28.11. по традиция ще се проведе ,,Паметно шествие против Ньойския диктат", което тази година ще бъде в по-различен формат и маршрут. Сборният пункт е в 14:00 ч на площад ,,Съединение" в Пловдив, където ще се проведе фолклорен концерт, последван от шествие. Обичайният концерт след това, този път ще бъде баладен. За повече информация, вижте флаера или ни пишете на bloodandhonour_bulgaria@abv.bg****************************

This year, the traditional for the Bulgarian division “Memorable procession against the Neuilly Dictate” is scheduled for November 28. This time it will be a little different. It will be in a completely different format and with a changed route. The meeting point will be Saedinenie Square in Plovdiv and the hour 14:00. The program includes a folklore concert followed by a procession. The gig afterward will be a ballad. For more details, check out the flyer or email us at bloodandhonour_bulgaria@abv.bg.We look forward to hearing from you!

28.09.2020 г.

Изявление/Official Statement

Бихме искали да излезем с официална позиция относно лицето Савин Мирков или по-познат в чужбина като Мирко Савич, чиято книга "Mother Europe's Son" издадохме в началото на годината, изцяло финансирана от нас. 

Както знаете, към стандартното издание беше пуснато лимитирано до 28 броя луксозно издание с твърди корици за колекционери, с уверението от наша страна, че никога повече няма да се печатат твърди корици. 

Преди броени дни научихме, че Савин, освен стотиците книги с меки корици, които отпечата на своя глава, с цел лични облаги е отпечатал и други 20 броя с твърди корици, съзнателно манипулирал печатницата и скривайки го умишлено от нас, с което смятаме, че уронва престижа и тежестта на нашите думи, нашата чест - нещо, което за нас винаги е стояло над всичко. 

Приемайки тази постъпка като подмолна, нанасяйки морални щети върху организацията, ние се дистанцираме от гореспоменатото лице и прекратяваме всякакви взаимоотношения с него.

Лимитираната серия и другите твърди корици се различават единствено по уникалното номериране на книгите, което липсва при новите твърди корици.

****************************

We would want to come up with an official position regarding the person Savin Mirkov or better known abroad as Mirko Savage, whose book "Mother Europe's Son" we published at the beginning of this year, solely financed by 28 Bulgaria. 

As you know, the standard edition was limited to 28 pieces of luxury hardcover books, exclusively for collectors, with our promise that hardcovers will never be printed again. 

Just a few days ago, we learned that Savin, in addition to the hundreds of regular books he printed on his own for personal gain, had printed another 20 hardback books. He did that manipulating the printing house and hiding it deliberately from us, which we believe undermines the prestige and weight of our words - our honor - something that for us has always stood above everything. 

By accepting his actions as subversive, inflicting moral damage on B&H Bulgaria, we are distancing ourselves from the aforementioned person and terminate any relationship with him

The limited-edition hardcovers differ only in the unique numbering of the books - something that is missing from the new hardcovers. 

11.09.2020 г.

За Концерта през Ноември 2020: Нова Информация

Поради световната обстановка и ограничителните пандемични мерки в цяла Европа, не успяхме да намерим достатъчно банди за тазгодишния си концерт през ноември. 

Не бихме могли да чакаме повече и да организираме концерта в последния момент в ситуация, в която ограничителните мерки и закони се сменят ежедневно. Все пак възнамеряваме да осъществим две баладни вечери на 27 и 28 ноември, където рискът от загуба е сведен до минимум.
 
Продължавайте да следите блога за повече информация. Благодарим на всички, които са ни подкрепяли през годините и продължават да го правят!

****************************

Information About the Concert This November

Due to COVID-19 and the restrictive pandemic measures across Europe, we have not been able to find enough bands for this year's gig in November. 

We could not wait any longer and start organizing a gig at the last minute in a situation where measures and laws change daily. However, we intend to have two ballad nights on 27 and 28 of November, where the risk for loss is at its minimum. 

Keep checking out this blog for more articles with important announcements. We would like to thank everyone who supported us throughout the years and keep doing it to this very day. 

9.09.2020 г.

Ден на Българската Младеж - 2020Ден на българската младеж, това е мероприятието за което все повече националисти се сещат в края на лятото. Третото издание на превръщащото се в традиционно събитие, ще се състои в Пловдив под наслов: ,,Съхрани традициите" броени дни след края на лятната ваканция и началото на новата учебна година. 

В ранната съботна утрин на 19 септември от 10:00 ч. пред Виенския павилион в Цар-Симеоновата градина, няколко гайди ще огласят парка за откриването на тазгодишното мероприятие, което както вече се досещате ще бъде насочено основно към българския фолклор, изкуство и традиции.

11.05.2020 г.

"Mother Europe's Son"
Голямото чакане свърши!!!

Новата книга за Иън Стюарт и Скрюдрайвър най-накрая е и с издание на английски език. "Mother Europe's Son" съдържа 300 страници с история на най великата RAC група в света!