16.11.2020 г.

Обявление

Въпреки желанието ни да го организираме, сметнахме за най-разумно да отменим предстоящото шествие против Ньойския диктат. Причината определено не е вярата ни в натрапващата ни се пандемия или в препоръчителните мерки на здравното министерство.

Причината е в следствие от тези мерки, които ограничават свободата ни на придвижване и свободата ни да се събираме заедно. Решението ни е продиктувано основно от факта, че в тази ситуация няма да съберем достатъчно хора за сметка на огромните разходи, които бяха предвидени за целта.

Все пак смятаме да отбележим датата с друга инициатива, а желаещите да се включат в нея могат да ни пишат на имейла за повече подробности. Обявените за 
27 и 28 ноември баладни концерти ще се проведат така, както са планирани.

****************************

Despite our desire to organize it, we considered it most reasonable to cancel the upcoming procession against the Neuilly Dictate. The reason is definitely not that we believe in the intrusive pandemic or in the recommended measures put in place by the Ministry of Health.

The reason is because of these measures; they restrict our free passing during the march and our freedom to meet in big groups of people. Our decision is dictated mainly by the fact that in this situation we will not gather enough people at the expense of the huge costs that were foreseen for the purpose. 

However, we intend to commemorate the date with another initiative, and those wishing to join us can email us for more information. The ballad concerts announced for November 27 and 28 will still go on as planned.

4.11.2020 г.

Паметно Шествие Против Ньойския Диктат и Концерт - 2020 г.

На 28.11. по традиция ще се проведе ,,Паметно шествие против Ньойския диктат", което тази година ще бъде в по-различен формат и маршрут. Сборният пункт е в 14:00 ч на площад ,,Съединение" в Пловдив, където ще се проведе фолклорен концерт, последван от шествие. Обичайният концерт след това, този път ще бъде баладен. За повече информация, вижте флаера или ни пишете на bloodandhonour_bulgaria@abv.bg****************************

This year, the traditional for the Bulgarian division “Memorable procession against the Neuilly Dictate” is scheduled for November 28. This time it will be a little different. It will be in a completely different format and with a changed route. The meeting point will be Saedinenie Square in Plovdiv and the hour 14:00. The program includes a folklore concert followed by a procession. The gig afterward will be a ballad. For more details, check out the flyer or email us at bloodandhonour_bulgaria@abv.bg.We look forward to hearing from you!

28.09.2020 г.

Изявление/Official Statement

Бихме искали да излезем с официална позиция относно лицето Савин Мирков или по-познат в чужбина като Мирко Савич, чиято книга "Mother Europe's Son" издадохме в началото на годината, изцяло финансирана от нас. 

Както знаете, към стандартното издание беше пуснато лимитирано до 28 броя луксозно издание с твърди корици за колекционери, с уверението от наша страна, че никога повече няма да се печатат твърди корици. 

Преди броени дни научихме, че Савин, освен стотиците книги с меки корици, които отпечата на своя глава, с цел лични облаги е отпечатал и други 20 броя с твърди корици, съзнателно манипулирал печатницата и скривайки го умишлено от нас, с което смятаме, че уронва престижа и тежестта на нашите думи, нашата чест - нещо, което за нас винаги е стояло над всичко. 

Приемайки тази постъпка като подмолна, нанасяйки морални щети върху организацията, ние се дистанцираме от гореспоменатото лице и прекратяваме всякакви взаимоотношения с него.

Лимитираната серия и другите твърди корици се различават единствено по уникалното номериране на книгите, което липсва при новите твърди корици.

****************************

We would want to come up with an official position regarding the person Savin Mirkov or better known abroad as Mirko Savage, whose book "Mother Europe's Son" we published at the beginning of this year, solely financed by 28 Bulgaria. 

As you know, the standard edition was limited to 28 pieces of luxury hardcover books, exclusively for collectors, with our promise that hardcovers will never be printed again. 

Just a few days ago, we learned that Savin, in addition to the hundreds of regular books he printed on his own for personal gain, had printed another 20 hardback books. He did that manipulating the printing house and hiding it deliberately from us, which we believe undermines the prestige and weight of our words - our honor - something that for us has always stood above everything. 

By accepting his actions as subversive, inflicting moral damage on B&H Bulgaria, we are distancing ourselves from the aforementioned person and terminate any relationship with him

The limited-edition hardcovers differ only in the unique numbering of the books - something that is missing from the new hardcovers. 

11.09.2020 г.

За Концерта през Ноември 2020: Нова Информация

Поради световната обстановка и ограничителните пандемични мерки в цяла Европа, не успяхме да намерим достатъчно банди за тазгодишния си концерт през ноември. 

Не бихме могли да чакаме повече и да организираме концерта в последния момент в ситуация, в която ограничителните мерки и закони се сменят ежедневно. Все пак възнамеряваме да осъществим две баладни вечери на 27 и 28 ноември, където рискът от загуба е сведен до минимум.
 
Продължавайте да следите блога за повече информация. Благодарим на всички, които са ни подкрепяли през годините и продължават да го правят!

****************************

Information About the Concert This November

Due to COVID-19 and the restrictive pandemic measures across Europe, we have not been able to find enough bands for this year's gig in November. 

We could not wait any longer and start organizing a gig at the last minute in a situation where measures and laws change daily. However, we intend to have two ballad nights on 27 and 28 of November, where the risk for loss is at its minimum. 

Keep checking out this blog for more articles with important announcements. We would like to thank everyone who supported us throughout the years and keep doing it to this very day. 

9.09.2020 г.

Ден на Българската Младеж - 2020Ден на българската младеж, това е мероприятието за което все повече националисти се сещат в края на лятото. Третото издание на превръщащото се в традиционно събитие, ще се състои в Пловдив под наслов: ,,Съхрани традициите" броени дни след края на лятната ваканция и началото на новата учебна година. 

В ранната съботна утрин на 19 септември от 10:00 ч. пред Виенския павилион в Цар-Симеоновата градина, няколко гайди ще огласят парка за откриването на тазгодишното мероприятие, което както вече се досещате ще бъде насочено основно към българския фолклор, изкуство и традиции.

11.05.2020 г.

"Mother Europe's Son"
Голямото чакане свърши!!!

Новата книга за Иън Стюарт и Скрюдрайвър най-накрая е и с издание на английски език. "Mother Europe's Son" съдържа 300 страници с история на най великата RAC група в света!

9.05.2020 г.

Информация Относно Концерта През НоемвриКръв и Чест България запазва датата 28 ноември за следващия си концерт. Надяваме се светът
по-скоро да излезе от извънредното положение в което се намира и да успеем да го реализираме.